Häst – Guide till Avbetalning, Lån och Finansiering

Publicerat den 19 november 2019

Eftersom man för många hästar betalar tiotusentals kronor så är det även vanligt med att köparen får sin häst på avbetalning. Det finns ingen standardiserad omfattning för detta, utan säljaren och köparen brukar komma överens om något som känns rimligt för båda.

Häst på avbetalning via hästlån

Det smidigaste alternativet för både köpare och säljare brukar vara om köparen istället för att vända sig till säljaren för att köpa hästen på avbetalning använder sig av banken eller annan långivare. På detta sätt kan affären göras upp direkt och man begränsar utrymme och risker för att tvister ska uppstå mellan parterna. En häst kan lämpligen köpas på avbetalning via ett vanligt privatlån eller lån utan säkerhet. Med ett sådant lån kan köparen välja att delbetala hästen på allt ifrån 1 år upp till 15 år.

Riskerna med avbetalningsavtal mellan köpare och säljare

För en köpare och en säljare av en häst som kommer överens om en avbetalningsplan finns det en hel del risker och fallgropar, för båda parter. Som grundregel är det bra för säljaren om det är en person som denne litar på och har bevisad betalningsförmåga att fullfölja avbetalningsplanen. Vill man vara på den säkra sidan är det alltid bra att anlita en jurist som kan hjälpa till att upprätta ett avtal mellan parterna.

För köparen gäller istället att många säljare vill ha kvar äganderätt för hästen ända tills den dagen då hela köpesumman är betald. Detta kan leda till att man som köpare kan bli av med hästen om man skulle få problem med att betala.

På nätet finns det ett stort antal personer som avråder från att sälja hästar på avbetalning, då de tidigare fått problem när de gjort detta. Man bör ha det i åtanke innan man ingår avtal om avbetalning för en häst.

Inför köp/försäljning av häst mot avbetalning

Oavsett om parterna kommer överens om en avbetalning mellan sig, eller om säljaren ansöker om avbetalning externt så finns det några saker som är viktiga inför affären.

Besiktning

Som ett skydd både för köparen och säljaren av hästen är det mycket viktigt att man låter en veterinär besiktiga hästen inför affären. Veterinären kommer då att besiktiga hästen och kontrollera att den inte har några sjukdomar, skador eller dolda fel.

Skriv alltid kontrakt – ta gärna hjälp av jurist

Även om allt känns glasklart och köpare och säljare är överens om alla detaljer så är det viktigt att skriva ett kontrakt. På detta sätt undviker man problem i affären som kan dyka upp långt senare.