Böter – Guide till Avbetalning

Publicerat den 18 november 2019

Polisen får enligt lag varken upprätta en avbetalningsplan eller  ge möjlighet till uppskjuten betalning för en böter. Om man inte betalar bötern i sin helhet direkt så kommer det resultera i att skulden går vidare till Kronofogden och i förlängningen ger en betalningsanmärkning. För att upprätta en avbetalning för sin böter behöver man därför ta ett externt lån eller en extern kredit som man sedan använder till att betala av bötern. Lånet eller krediten kan sedan delbetalas efter behov.

Nedanför har vi en sammanställd lista över lån som är lämpliga för avbetalning av böter

Olika typer av böter

Bland det böter som betalas in till Rikspolisstyrelsen återfinns följande.

  • Ordningsbot – Kan utfärdas av Polisen, Tullverket eller Kustbevakningen.
  • Strafföreläggande – Utfärdas av Åklagare eller Tullåklagare.
  • Domstolsböter – Böter genom dom eller beslut i tingsrätten.

Parkeringsböter/parkeringsanmärkning

Parkeringsböter skiljer sig från övriga typer av böter genom att man betalar in den till Transportstyrelsen. Transportstyrelsen kan till skillnad från Polisen i enstaka fall bevilja anstånd för betalningen, det vill säga möjlighet till uppskjuten betalning. För att de ska bevilja anstånd krävs det dock att den som ansöker är arbetslös eller långtidssjukskriven.

Transportstyrelsen sköter administrationen av de parkeringsanmärkningar som utfärdats på kommunens gator. På andra platser utfärdas det av privata parkeringsbolag, då kallas det för kontrollavgift.

Bötesbelopp i trafiken

Några av de vanligaste typerna av böter är böter vid olika former av trafikförseelser. Det kan till exempel handla om fortkörning, ej fungerande utrustning eller att man inte respekterat rödljus, stopplikt eller väjningsplikt. Generellt för bötesbelopp i trafiken gäller att man betalar någonstans mellan 500-4000 kronor. För en av de vanligaste trafikförseelserna, fortkörning, är man skyldig att betala någonstans mellan 1500-4000 kronor.

Vilken typ av lån eller kredit passar för avbetalning av böter?

Handlar det om ett mindre bötesbelopp, på maximalt några tusenlappar som du har för avsit att betala av relativt snabbt skulle vi rekommendera en kontokredit. På detta sätt går det att betala av beloppet flexibelt, exempelvis över några månader. Handlar det om en större böter, på tiotusentals kronor så kan det istället vara aktuellt med ett privatlån. Då kan man lägga upp en avbetalningsplan för lånet/bötern över ett eller flera år och på detta sätt komma ner i både månadskostnad och ränta.

Efter Kronofogden och Betalningsanmärkning kan det vara möjligt med avbetalning för böter

Om en böter är obetald och går vidare till Kronofogden kommer det i förlängningen att resultera i en betalningsanmärkning. Även om skulder hos Kronofogden resulterar i betalningsanmärkningar så går det i vissa fall att förhandla fram avbetalningsplaner för sina skulder när de väl hamnat där.

Vi rekommenderar dock att man undviker att bötern hamnar hos Kronofogden i största möjliga mån. Förutom att man får en betalningsanmärkning så kommer bötesbeloppet även att växa lavinartat när det tillkommer avgifter och dröjsmålsräntan börjar ticka.